JUUNIORID

Poisid 2004-2009 Tüdrukud 2004-2006

25.-27.07.2018

Reeglid

Iga võistkond mängib minimaalselt 5 mängu. 

Korraldajal on õigus moodustada eritugevusega sarjad.

Turniir mängitakse vastavalt FIFA ja EJL reeglitele. 

Võistlusprogramm ja koha määrav järjestus
Play-off ja kohamängudele pääsemine ja nende graafik selgub pärast alagrupi mänge. Paremusjärjestus määratakse eelkõige punktide põhjal.

Võit annab 3 punkti, viik 1 punkti. Kaotuse korral 0 punkti.

Võrdsete punktide puhul arvestatakse paremusjärjestuse määramisel järgmist:
1. Võrdsel positsioonil olevate võistkondade omavahelistes mängudes saadud punktid.
2. Võrdsel positsioonil olevate võistkondade omavaheliste mängude väravate vahe (+/-).
3. Võrdsel positsioonil olevate võistkondade omavahelistes mängudes löödud väravate arv.
4. Kõikide alagrupi mängude väravate vahe (+/-).
5. Kõik avavoorus löödud väravad.

6. Loos

Play-off ja kohamängudes, kus peab selguma võitja, sooritavad kolm või viis mängijat viigi korral penalteid. Kui pärast kolme või viie mängija karistuslööke on seis endiselt viigis, jätkatakse löömist esimese eksimuseni. 

Üks mängija tohib turniiril esindada vaid ühte võistkonda, kui pole kokkulepitud korraldajaga teisiti.

Võistkond tohib kasutada maksimaalselt kahte (2004 ja 2005 vanustes kolme) vanema vanusegrupi mängijat mängu kohta (võib kasutada 2006 vanuses näiteks kahte mängijat kes on sündind 1 august või hiljem 2005). Vanema vanusegrupi mängijad antakse eelnevalt teada.

Mängijate nimekiri tuleb lisada www.statbeat.com kaudu, 2 päeva enne turniiri algust läheb nimekirja muutmine lukku.

Kõik võistkonnaliikmed on kohustatud ostma turniiripassi. Ilma passita isikute võistkond kaotab antud mängu seisuga +- 

Žürii
Turniiri žürii peab tagama turniiri sujuva kulgemise ja reeglitest kinnipidamise. Reeglite rikkumise või sobimatu käitumise korral võistkondade või üksikisikute poolt on žüriil õigus võistkond või üksikisik turniirilt kõrvaldada. Žürii pädevuse alla kuuluvad ka majutuskohtades toimuvad intsidendid. Võistkond vastutab ka oma poolehoidjate korrektse käitumise eest.

Vastutav isik
Võistkond peab valima vastutava isiku, kes on vähemalt 18 aastat vana. Vastutav isik vastutab võistkonnaliikmete tegevuse eest turniiri ajal. Vastutav isik peab olema korralduskomiteele alati kättesaadav ja on kohustatud edastama kogu informatsiooni, mis võib mõjutada turniiri lõpptulemust.

Isiku tuvastamine
Vastutav isik vastutab selle eest, et võistkonnaliikmete isikud on tuvastatavad. Turniiri korraldajatel on vajadusel õigus koos vastutava isikuga tuvastada võistkonnaliikmete isikuid. Kui isik jääb tuvastamata, kehtivad samad sanktsioonid, mis ilma turniiri passita mängijate puhul.

Kindlustused
Turniiri korraldaja ei kindlusta osalejaid kahjude vastu. Seetõttu peavad võistkonnad laskma ise endale kindlustuse teha. Samuti vastutab iga võistkond oma esmaabivahendite eest. Turniiri korraldaja hoolitseb siiski selle eest, et turniiri keskuses on olemas esmaabi punkt.

Protestid
Võistkondadel on õigus esitada protest seoses mängureegleid puudutavate teemadega. Kui protest puudutab kohtuniku otsust või tegevust, tuleb protest esitada kohtunikule kohe pärast mängu lõppu. Protest koos põhjendustega tuleb esitada turniiri korraldajatele kirjalikult ja 15 minuti jooksul pärast mängu lõppu. Protestimaks on  100 €. Maks tagastatakse, kui protest rahuldatakse. Kui protest tagasi lükatakse, siis maksu ei tagastata. Žürii otsus on lõplik.

Loobumine/kõrvaldamine
Kui võistkonnal ei ole 5 minutit pärast mängu algust koos reeglitele vastavat koosseisu, peetakse võistkonda mängu loovutanuks. Mängu loovutanud võistkonnale loetakse tulemuseks +- kaotus. Kui sama olukord järgmistes mängudes kordub, kõrvaldatakse meeskond turniirilt.